FantasyYdRatYdAVGRecYdFG2013 Roto
#TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
1hermosu0000000
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!        
Claim this empty spot!