TeamYetInFPoints
(1-0)00153.5
(0-1)00371.6
S. Varlamov 13.4, C. Price 8.4
(1-0)00443.6
(1-0)00164.4
J. Pavelski 9, T. Vanek 7
(1-0)00439.4
(0-1)00171.5
P. Kane 12.6, S. Weber 9
TeamYetInFPoints
(0-1)00055.2
(0-1)00456
C. Talbot 10.8, C. Talbot 9.2
(0-1)00377.6
(1-0)00282.6
T. Rask 14.8, M. Duchene 11