TeamYetInFPoints
(6-4)50086.9
(5-5)50084
N. Backstrom 11, B. Seabrook 10
(7-3)50086.5
(2-8)70061.4
S. Bobrovsky 14, B. Holtby 12.2
(2-8)80039.9
(9-1)30070.2
V. Tarasenko 14, N. Foligno 8.6
TeamYetInFPoints
(4-6)50084.8
(5-5)700100.6
M. Fleury 13.8, M. Fleury 13
(6-4)60061.8
(4-6)700101.6
K. Lehtonen 13.4, C. Giroux 12