FantasyYdTDYdTDRecYdTDINTSackFG2013 Roto
#TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
1sirspringy5.505.50105421011022101831015.505.505.5077.51
2 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
3 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
4 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
5 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
6 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
7 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
8 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
9 5.505.5050505050505.505.505.5052.52
10 5.505.5050505050505.505.505.5052.52