FantasyYdTDYdTDRecYdTDINTSackFG2012 Roto
#TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
1gntle1here0000000000
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!