FantasyYdTDYdTDRecYdTDINTSackFG2012 Roto
#TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
1 0000000000
2 0000000000
3 0000000000
4Kgt0000000000
5 0000000000
1 0000000000
2 0000000000
3 0000000000