FantasyYdTDINTYdTDRecYdTDLostINTSackFG2012 Roto
TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
bulldog5016000000000000
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!             
Claim this empty spot!