FantasyYdTDYdTDRecYdTDLostINTSackFRPtsYdFG2012 Roto
TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
JSIMP62600000000000000
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!               
Claim this empty spot!