Alexei Ramirez SS CWS 3 years ago

Alexei Ramirez returned to action on Sunday July 29.