TeamYetInFPoints
(14-6)70089
(13-7)80075
J. Lackey 16, M. Scherzer 15
(9-11)50063
(7-13)80076
S. Kazmir 23, V. Martinez 14
TeamYetInFPoints
(15-5)1000107
(5-15)50085
S. Strasburg 30, L. Lynn 28
(11-9)60097
(6-14)90053
H. Iwakuma 39, C. Wilson 17