TeamYetInFPoints
(6-10)001997
(7-9)0011146
J. Samardzija 31, H. Ryu 24
(11-5)0017114
(4-12)0016199
A. Cobb 34, J. Shields 19
TeamYetInFPoints
(9-7)0015210
(10-6)0013196
M. Bumgarner 33, J. Lackey 28
(12-4)0017267
(5-11)0016167
C. Kluber 35, C. Hamels 33